ZÁPIS

06.03.2019 07:25

" Jeníčkové, Oldřišky z jeníkovské školičky.

Cvičí, taky malují, hrají si a zpívají.

Jsou to super kamarádi, do školičky chodí rádi.

Přijď i ty si snámi hrát, nebo se jen podívat."

Dne 7. 5. 2019 od 9,30 hodin do 15,00 hodin proběhne v MŠ Den otevřených dveří a ZÁPIS do MŠ na školní rok 2019/20. Co školka nabízí najdete na našem webu.

S sebou přineste: občanský průkaz, rodný list dítěte ( žádost o přijetí a formulář pro lékaře obdržíte v MŠ v den zápisu).

Kritéria pro přijetí:   1. povinné předškolní vzdělávání, spádová oblast

                                2. povinné předškolní vzdělávání, nespádová oblast

                                3. děti čtyřleté

                                4. děti tříleté

                                5. děti nespádová oblast

Zápis do MŠ provádí ředitelka dle stanovených kritérií a na základě žádosti o přijetí. Na základě těchto dokumentů může ředitelka vydat rozhodnutí.

Těšíme se na vás!!!

 

                               

 

—————

Zpět