Částečné obnovení provozu

08.04.2021 21:46

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 bude částečně obnoven provoz MŠ. Do školky se vrátí pouze předškoláci - týká se jich povinné předškolní vzdělávání a mladší děti IZS rodičů, kteří jsou:

  1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  2. pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školním klubu, v oborech Praktická škola jednoletá, nebo Praktická škola dvouletá
  3. pedagogičtí pracovníciškolských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  4. zaměstnanci bezpečnostních sborů
  5. příslušníci ozbrojených sil
  6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  7. zaměstnanci uvedení v § 115odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  8. zaměstnanci Úřadu práce ČR
  9. zaměstnanci ČSSZ a OSSZ
  10. zaměstnanci Finanční správy ČR
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 
Pouze do počtu max. 15 dětí.
 
Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou děti testovné antigenními testy za asistence zákonných zástupců.
 
Věříme a doufáme, že se brzy situace zlepší a budeme moci být ve školce společně všichni :-)
Pokud budete mít jakékoliv dotazy volejte, pište :-)

—————

Zpět